Плащане за преглед- отделни и повтарящи се плащания

Започнете да продават Вашите видео клипове и съберете плащанията с кредитни карти, като се ползва PayPal, 2Co, Authorize...

Отделни плащания

StreamingVideoProvider поддържа отделни плащания за Вашите клиенти. Купувачите ще бъдат таксувани еднократно на базата на избраните условия за плащане за определения билет „„Плащане за гледане“ (PPV)“.

Повтарящи се плащания

StreamingVideoProvider поддържа месечни и годишни повтарящи се плащания. В зависимост от избора (месечен или годишен), Вашите купувачи ще бъдат таксувани автоматично на базата на избраните условия за плащане за определен билет „„Плащане за гледане“ (PPV).

ОПЦИИ ЗА МЕТОД НА ПЛАЩАНЕ:

  • Еднократно плащане- Вашият клиент ще бъде таксуван еднократно като отделна транзакция.
  • Повтарящо се месечно- Вашият клиент ще бъде таксуван един път на месец за неговия абонамент.
  • Повтарящ се годишно- Вашият клиент ще бъде таксуван един път на година на Вашия абонамент.

ОПЦИИ ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ НА БИЛЕТ:

  • Период на изтичане- можете да настроите броя на дните, месеците и годините до изтичането на билета от датата на покупката ( на разположение само ако метода на плащане е настроен за еднократно).
  • Общ брой разрешени прегледи- общият брой на разрешени прегледи за видео могат да бъдат направени от клиента от момента на покупката ( на разположение само ако метода на плащане е настроен за еднократно).
  • Общ брой разрешени прегледи за видео- Общият брой разрешени прегледи за видео могат да бъдат направени от клиента от момента на покупката ( на разположение само ако метода на плащане е настроен за еднократно), ( на разположение само, ако видът на билета е плейлиста или „глобален билет“).

Управление на абонамент за повтарящи се плащания

Молим да обърнете внимание, че управлението на повтарящия се абонамент се извършва извън панела на StreamingVideoProvider.

Ако някой от Вашите клиенти трябва да откаже абонамента в определен етап, трябва да го направите чрез шлюза за плащане, от където се тегли плащането.

Ако продавате Вашите билети- да кажем- чрез PayPal, трябва да влезете във Вашия PayPal акаунт, да откриете абонамента чрез съоръжението за търсене и да го откажете или отхвърлите от там.

Нека започнем

  • 1За да активираме повтарящи се плащания кликнете на бутона "Плащане за гледане“ (PPV)“ разположен до името на видеото и настройвате видеото на “„Платено/ Защитено с парола“ и след това активирайте желания билет и кликнете на бутона “Модифициране”. Това ще отвори прозореца с конфигурацията.

  • 2Тук ще трябва да настроите Името на билета, Описание, Цена и Валута. След като го направите ще можете да изберете предпочитаното плащане за билет като„Единично“, „Месечно повтарящо се“ или “Годишно повтарящо се”. Ако изберете тип повтарящо се плащане , моля оставете периода на изтичане на“Неограничен” тъй като не е приложимо за повтарящи се плащания.

Browse & Organize Your Videos
  • 3Когато приключите, кликнете просто на бутона “Съхранение на промени”и завършете настройките на Вашия билет.

Започнете Вашия 15 дневен безплатен период

Достъп до всички характеристики. Без задължения и не се изисква кредитна карта.

StreamingVideoProvider  · Тел: +359 (032) 571 7029
Copyright © 2006-2018

StreamingVideoProvider профил